MOS Praktijkboeken dé geslaagde aanpak voor office-vaardigheden en MOS certificering voor MBO, HBO en werkend Nederland

                   

Digitale omgeving

Eigentijdse lesmateriaal kan niet meer zonder digitale ondersteuning. De boeken hebben dan ook een activeringscode waarmee men toegang krijgt tot de digitale omgeving die bij de leereenheden is ontwikkeld. De digitale omgeving is opgesplitst in een component voor de docent en de student.

Digitale omgeving student

Oefenbestanden 
Om het invoeren van gegevens te beperken zijn er bij elke leereenheid oefenbestanden gemaakt. Deze downloadt u voordat u begint.

Instructievideo’s
In de marge van de pagina’s van een leereenheid staat vermeld hoe u een instructievideo kunt bekijken over het ontwerp dat op dat moment wordt behandeld.

Extra oefenstof
Vaardigheid is belangrijk om efficiënt met een applicatie te kunnen werken. Daarom wordt er bij elke leereenheid extra oefenstof aangeboden die een specifieke optie behandelt.

Toetsing met kennisvragen
Per leereenheid kan een kennistoets worden gemaakt. Elke toets bestaat uit 15 tot 30 vragen. Na de laatste vraag krijgt u een score te zien en worden de foute antwoorden benoemd.

Digitale omgeving docent
Het ondersteunend materiaal dat voor docent of opleider beschikbaar is, bestaat uit de volgende onderdelen:

Informatie over updates
Bij Office 365/2016 worden regelmatig silent updates gedaan. In de digitale omgeving wordt hier niet alleen melding van gemaakt maar zijn ook lesbrieven worden geplaatst met korte instructies over de nieuwe opties.

Lesplan
Voor het werken met de samengestelde leereenheden is een voorbeeld lesplan geschreven. Dit lesplan kunt u zelf wijzigen of aanvullen. 

Monitoren kennisvragen
Bij de digitale ondersteuning kunt u als docent de resultaten van de kennistoetsen van de studenten inzien en toetsen aan- of uitzetten.

Praktische toetsen
Bij elke leereenheid is een praktische toets ontwikkeld met een tijdslimiet. Hiermee worden vaardigheden getest en gecontroleerd of men de opties binnen de gestelde tijd kan maken. Deze toetsen kunt u gebruiken als indicator of de aangeboden kennis wordt beheerst, maar ook als voorbereiding op het MOS-examen. De uitwerkingen van deze toetsen evenals het correctiemodel zijn hier te vinden.

Eindtoets per Praktijkboek MOS 
Alleen de samengestelde leereenheden voor de MOS-examens hebben een eindtoets waarmee men zich kan voorbereiden op het examen van Microsoft Office Specialist of Expert. Deze eindtoets is vergelijkbaar met een MOS-examen.

Samen met de praktische toetsen is dit de ultieme manier om zich voor te bereiden op het MOS-examen.